top of page

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΗΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ- DIMENSIONS OF THEATER STAGE

BCCF.png

CATEGORIES

B.C.C. Fest Thessaloniki

 

Ballet - Character (Solo, Duet, Small Team 3-8 Dancers, Big Team over 9 dancers)

7-9 years old 

The selection of repertoire and the use of pointes are prohibited

10-12 years old

The selection of repertoire is free. The use of pointes are prohibited

13-15 years old variation

The selection of the repertoire is free

(η επιλογή χορογραφίας variation είναι ελεύθερη

χωρίς να προέρχεται απαραίτητα από το κλασικό ρεπερτόριο

 the choice of variation choreography is free without necessarily coming

from the classical repertoire)

16-18 years old VARIATION

Selection from the list

18+ years old VARIATION

Selection from the list

Neoclassical dance -(Solo, Duet, Small Team 3-8 Dancers, Big Team over 9 dancers)

7-9 years old 

The selection of repertoire and the use of pointes are prohibited

10-12 years old

The selection of repertoire is free. The use of pointes are prohibited

13-15 years old variation

The selection of the repertoire is free

η επιλογή χορογραφίας variation είναι ελεύθερη

χωρίς να προέρχεται απαραίτητα από το νεοκλασικό ρεπερτόριο

 the choice of variation choreography is free without necessarily coming

from the neoclassical repertoire

16-18 years old VARIATION

 

The selection of the repertoire is free

 

η επιλογή χορογραφίας variation είναι ελεύθερη

χωρίς να προέρχεται απαραίτητα από το νεοκλασικό ρεπερτόριο

 the choice of variation choreography is free without necessarily coming

from the neoclassical repertoire

18+ years old VARIATION

 

The selection of the repertoire is free

 

η επιλογή χορογραφίας variation είναι ελεύθερη

χωρίς να προέρχεται απαραίτητα από το νεοκλασικό ρεπερτόριο

 

 the choice of variation choreography is free without necessarily coming

 

from the neoclassical repertoire

Ballet - Character (Solo, Duet, Small Team 3-8 Dancers, Big Team over 9 dancers)

7-9 years old      

10-12 years old  

13- 15 years old 

16-18 years old  

18+ years old    

_______________________________________________________________________________

Contemporary (Solo, Duet, Small Team 3-8 Dancers, Big Team over 9 dancers)

07-09 years old

10-12 years old

13-15 years old

16-18 years old

18+ years old

Contemporary (Solo, Duet, Small Team 3-8 Dancers, Big Team over 9 dancers)

7-9 years old      

10-12 years old  

13- 15 years old 

16-18 years old  

18+ years old     

 

_______________________________________________________________________________

Modern-jazz dance (Solo, Duet, Small Team 3-8 Dancers, Big Team over 9 dancers)

07-09 years old

10-12 years old

13-15 years old

16-18 years old

18+years old

Modern-jazz dance -(Solo, Duet, Small Team 3-8 Dancers, Big Team over 9 dancers)

7-9 years old     

10-12 years old  

13- 15 years old

16-18 years old 

18+ years old   

 

 

ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ !!!    NEW CATEGORY !!

For Candidates For Professional Dance Schools

Η κατηγορία αυτή είναι μια ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ στο B.C.C.Fest

Απευθύνεται αποκλειστικά σε χορευτές οι οποίοι πρόκειται να δώσουν , εισαγωγικές εξετάσεις για οποιαδήποτε Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού κατά την εξεταστική περίοδο του 2024, όπως θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η επιτροπή θα βαθμολογήσει τους υποψήφιους και θα τους κατατάξει σε θέσεις, πρώτος, δεύτερος, τρίτος κτλ.

Στο καλύτερο/η χορευτή/τρια της κατηγορίας το B.C.C.Fest θα δώσει το βραβείο των 1000€ !!!

 

This category is a NEW CATEGORY at B.C.C.Fest

It is addressed exclusively to dancers who are going to take entrance exams for any Higher Professional School of Dance during the examination period of 2024, as will be announced by the Ministry of Culture. The committee will rate the candidates and rank them in positions, first, second, third, etc.

B.C.C.Fest will give the prize of 1000€ to the best dancer of the category!!!

Αυτή η  κατηγορία λειτουργεί υπό την αίρεση ότι ο χορευτής/τρια, θα επιτύχει στις εισαγωγικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν από το ΥΠ.ΠΟ.

 Έπειτα από την εγγραφή του χορευτή στη σχολή της αρεσκείας του, το B.C.C.Fest, θα αποδώσει το χρηματικό έπαθλο.

Στη περίπτωση που ο πρώτος της κατηγορίας, δεν επιτύχει στις εισαγωγικές ή δεν δώσει εξετάσεις, τότε αυτομάτως το βραβείο στον δεύτερο στη κατάταξη κ.ο.κ

 

This category operates under the condition that the dancer will succeed in the entrance exams that will be conducted by the Ministry of Education. After the dancer's registration in the school of his choice, B.C.C.Fest will award the prize money. In the event that the first in the category does not succeed in the entrance exams or does not take the exams, then the prize automatically goes to the second in the ranking, and so on

Ευχαριστούμε την Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή ΑΡΙΣΤΕΑ ΛΙΤΟΥ η οποία προσφέρει μια

ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ αξίας 3500€ !!!

σε χορευτή της κατηγορίας ο οποίος θα επιλεγεί από τη διευθύντρια της σχολής

για να σπουδάσει στη σχολή.

We thank the Higher Vocational School ARISTEA LITOU which offers

a ANNUAL SCHOLARSHIP worth €3500!!!

to a dancer in the category that will be chosen by the director of the school to study at the school.

 

Ευχαριστούμε την Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή ΦΥΛΛΙΣ ΜΑΝΤΖΙΑΡΗ η οποία προσφέρει

ΕΚΠΤΩΣΗ 25% στα ετήσια δίδακτρα του πρώτου έτους

σε χορευτή της κατηγορίας ο οποίος θα επιλεγεί από τη διευθύντρια της σχολής

για να σπουδάσει στη σχολή.

We thank the Higher Vocational School PHYLLIS MANZIARI which offers

25% DISCOUNT on the annual fees of the first year

to a dancer in the category that will be chosen by the director of the school to study at the school.
 

Οι υποψήφιοι χορευτές θα πρέπει να χορέψουν δύο χορογραφίες ρεπερτορίου διάρκειας 1,5 λεπτού η κάθε μία. Η πρώτη θα πρέπει να είναι ballet και η δεύτερη contemporary.

Οι χορογραφίες αυτές θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στην επιτροπή καλλιτεχνικής διeύθυνσης τους BCCFest, και έπειτα από την έγκριση αυτής θα μπορέσει να παρουσιαστεί. Μπορείτε να στέλνετε τις χορογραφίες σας με σύνδεσμο youtube στο email: bccfest@gmail.com

Μόλις οι χορογραφίες ελεγχθούν από την επιτροπή, θα σας αποστέλλετε password με το οποίο θα μπορείτε να ολοκληρώσετε το registration σε αυτή τη κατηγορία.     
To κόστος συμμετοχής στη συγκεκριμένη κλειστή κατηγορία ανέρχεται στα 90€ και συμπεριλαμβάνονται βίντεο και φωτογραφίες.

Candidates must dance two repertoire choreographies of 1.5 minutes each. The first should be ballet and the second contemporary.

These choreographies must be communicated to the BCCFest artistic direction committee, and after their approval it can be presented. You can send your choreographies with a youtube link to the email: bccfest@gmail.com
Once the choreographies have been checked by the committee, you will be sent a password with which you will be able to complete the registration in this category.
The cost of participation in this particular closed category amounts to €90 and includes videos and photos.

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ -  IMPROVISATION !!

Η κατηγορία Improvitation μπήκε  για πρώτη φορά στο διαγωνισμό το 2023.

Οι χορευτές ανεβαίνουν στη σκηνή σε ομάδες των 5 ατόμων. 

Δεν γνωρίζουν θέμα ή μουσική.

Ένας κριτής τους καθοδηγεί.

Κάθε χορευτής έχει 40 δευτερόλεπτα. Έπειτα, από τη σχετική οδηγία του κριτή, δίνει τη σκυτάλη στον επόμενο χορευτή.

Όταν χορέψουν και οι 5 ο κριτής μπορεί να ζητήσει στο υπόλοιπο του χρόνου να χορέψουν είτε όλοι μαζί, είτε να κάνουν έξτρα γύρο.

Ο κριτής έχει το δικαίωμα, να αλλάζει ο ίδιος τη σκυτάλη ή να αλλάζει τη μουσική ή το θέμα.

The Improvisation category entered the competition for the first time in 2023. 

The dancers take the stage in groups of 5 people.

They don't know theme or music.

A judge guides them. Each dancer has 40 seconds. Then, according to the relevant instruction of the judge, he passes the baton to the next dancer.

When all 5 have danced, the judge can ask the rest of the time to dance either together, or to do an extra round.

The judge has the right to change the baton himself or to change the music or the theme.

Leaping Dancer
Arabesque
Dramatic Dance

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

                       Διευκρίνιση - Clarification:

Το έτος κατηγορίας ορίζεται αυστηρά με την ημερομηνία γέννησης και όχι με τη χρονολογία γέννησης

Πχ: όταν ένας συμμετέχων είναι 10 ετών και 11 μηνών και 28 ημερών κατατάσσεται στην ηλικιακή κατηγορία 8-10

Class year is strictly defined by date of birth and not by year of birth

Ex: when a participant is 10 years 11 months and 28 days old they are classified in the 8-10 age category

bottom of page